Onze FAQ

Algemeen

Hoe zit het met de boeking van de vluchten en de luchthaventransfers?

Hoe zit het met de boeking van de vluchten en de luchthaventransfers in geval u de vlucht zelf wenst te boeken?

Meestal is de vlucht in de prijs begrepen van het reisaanbod.

Indien de vlucht niet in de prijs zou begrepen zijn, adviseren wij u omtrent de bij voorkeur te boeken vlucht. U kunt de vlucht pas boeken, zodra u van ons bevestiging hebt gekregen dat het minimumaantal inschrijvingen werd bereikt.

De in de reis begrepen luchthaventransfers gelden enkel voor de tijdstippen van de door ons aanbevolen vlucht.

In geval niet de aanbevolen vlucht genomen wordt (omdat u door omstandigheden later toekomt of vroeger vertrekt of omdat u van een andere luchthaven wenst te vertrekken), dan wordt samen naar een oplossing gezocht voor deze luchthaventransfers (maar zijn ze niet in de prijs begrepen).

Wat in geval van pech onderweg tijdens de rondrit?

Wat doen we bij pech onderweg?

Bij panne of ongeval neemt u best contact met de begeleiding. Wij zullen u adviseren over de te nemen stappen en redelijkerwijze helpen, met dien verstande dat dit het verloop van de reis voor de andere deelnemers niet mag in het gedrang brengen noch inzet van bijkomende kosten en middelen mag vergen.

Wij zijn evenwel geen repatriërings- of herstellingsdienst. Zelfs indien door ons het motortransport met eigen middelen werd verricht, is het niet voorzien dat wij de motor komen repatriëren in de bergen op soms meer dan 100 km afstand…  De assistance is meestal eerder ter plaatse.  Van zodra je het probleem zelf kunt oplossen, komt de assistance trouwens niet meer tussen. Dus is de gouden raad om de ganse bijstandvraag te laten afhandelen van begin tot einde door de reisbijstandsverzekering.

Daarom vragen wij aan elke deelnemer dat hij/zij een reisbijstandspolis bijkomend onderschrijft (eventueel via een betaalbare polis door ons voorgesteld) of dat u zelf hiervoor bent verzekerd. Op deze manier kunnen we altijd beroep doen op een professionele assistancedienst.

Hou er rekening mee, dat de meeste polissen reisbijstand geen vervangmotor voorzien, maar wel een vervangwagen.

We hebben in het verleden wel al meegemaakt dat de reisassistance de huur van de vervangmotor terug betaalt (voor zover er in de buurt één beschikbaar is) als de motor ter plaatse niet te herstellen is en ze de kost van een repatriëring van de motor naar België kan uitsparen (door het feit dat door ons het motortransport was voorzien).

In voorkomend geval wordt de motor afgeleverd op dezelfde plaats als de andere motoren (vervoer naar uw plaatselijke dealer is niet in de prijs van de reis begrepen en kan enkel mits supplement al of niet ten laste van de reisbijstandsverzekering).

Opmerking: Détour heeft geen uitrusting om zwaar beschadigde motoren te vervoeren, dit houdt ondermeer in dat de motor nog moeten kunnen voortgeduwd worden, niet mag lekken enz.

Welke garanties heb ik op de betaalde reissommen?

Wat gebeurt er met de betaalde voorschotten en reissommen als de reis niet kan doorgaan?

Mocht een reis niet kunnen doorgaan wegens omstandigheden toe te wijzen aan Détour (bvb. wegens het niet behalen van het minimumaantal deelnemers) dan betalen wij de door de reiziger betaalde voorschotten onverkort terug of kunnen naar keuze de betaalde sommen worden gebruikt voor een andere reis van Détour.
Daarenboven hebben wij, conform de reiswetgeving inzake pakketreizen, een verzekeringspolis afgesloten ter garantie van de betaalde reissommen, dit bij Ethias Verzekeringen, Gouverneur Verwilghensingel te HASSELT (polisnummer 45413103).

Welke rijervaring is vereist en hoe lang zijn de routes?

Welke rijervaring is vereist en welk soort routes kunnen we verwachten?

We kiezen streken uit waar het mooi motorrijden is, dus met veel bochten en hoogteverschillen.

Er wordt op de weg gereden en off-road wordt normalerwijze niet voorzien in de route (behoudens eventueel een kort stuk grindweg naar een te bezoeken plaats of een kleine afwijking op de route te wijten aan de GPS). Mochten er langere stukken off-road in de routes begrepen zijn, wordt dit door ons meegedeeld.

Wie de routes volgt die wij voorbereid hebben, dient over voldoende motorbeheersing te beschikken om deze af te rijden. Er zijn enorm veel leuke bochten, inclusief haarspeldbochten en steile hellingen en afdalingen.

Als je regelmatig pauseert (wat wij aanraden) kun je soms 9 à 10 u onderweg zijn voor een trip van 300 km in de bergen (voor de langste routes).  Gelukkig voorzien we ook altijd een kortere versie, want niet iedereen wenst zo veel kilometers te rijden op één dag.
Er worden meerdere dagroutes gemaakt met een rijtijd die varieert tussen 4 en 6 u effectief rijden en de afstanden kunnen dus variëren i.f.v. het type wegen tussen 200 en 400 Km lang.
Er worden altijd meerdere lengtes van routes aangeboden, voor elk wat wils…

Het staat elke deelnemer vrij om deze routes te volgen of om zelf een route naar wens samen te stellen, waarbij de begeleiding je kan adviseren over wat de moeite is om te bezoeken e.d.m. .

Indien je niet zeker bent over de nodige rijervaring te beschikken, raden wij aan dit voorafgaandelijk met ons te bespreken. Uit ervaring weten wij dat sommigen hun rijtechniek overschatten en anderen dan weer onderschatten….

 

Wat als ik niet de ganse periode kan meereizen ?

Wat als ik niet de ganse reisduur kan blijven?

Voor zover dit de organisatie van de reis niet bemoeilijkt, is het mogelijk om later aansluiting te nemen bij de reis of vroeger te vertrekken, mits overleg met ons omtrent de praktische organisatie hiervan. De kostenstructuur van de reizen is van die aard, dat een inkorting van de reis slechts kan leiden tot een beperkte minprijs. Voor een verlenging van uw verblijfsduur, zoeken we naar een betaalbare oplossing.

Technische staat van de motor voor het vertrek.

Technische staat van de motor vóór vertrek

Laat uw welverdiende vakantie niet vergallen door technische mankementen van de motor die gemakkelijk te vermijden waren!

Indien u zelf niet zo technisch bent onderlegd, laat uw motor nog eens nakijken bij uw dealer.

U kunt ook snel de volgende essentiële punten controleren (BRAVOK):

Banden, Remmen, Accu, Verlichting, Olie, Ketting (of staat cardanas).

Zijn de banden bijna versleten, laat ze vervangen. Nieuwe banden leveren trouwens merkelijk meer rijplezier op en bieden meer veiligheid.

Bovendien komen problemen met banden meestal voor op het einde van hun levensduur.

De banden moeten voldoende profiel hebben om nog minstens 2.000 km te rijden in de bergen (banden slijten sneller in de bergen dan op autosnelweg).  Helaas hebben we al meerdere keren ter plaatse moeten zoeken naar oplossingen voor versleten banden, dus beter voorkomen dan genezen en zorg voor banden die nog voldoende profiel hebben.

Wat houdt de technische comfortservice juist in?

Technische comfortservice is inbegrepen bij de service op voorwaarde dat we ter plaatse bagagetransport hebben voorzien (anders is dit niet mogelijk).

Wie met de motorfiets rijdt, is veel meer begaan met de goede technische staat van zijn/haar voertuig dan de doorsnee autobestuurder.

Sommige motoren verbruiken ook bij normale belasting motorolie en bij andere motorfietsen dient de ketting regelmatig gesmeerd te worden. En niet elke motorrijder heeft de luxe dat de bandendruk kan afgelezen worden op het dashboard… In sommige gevallen is er verlies van bandendruk of in extremis dient de ketting bijgespannen te worden.

Technische comfortservice houdt in dat de deelnemer op de verblijfplaats kan gebruik maken van:

 • Bandendrukmeter met bijhorende pomp, zodat de bandendruk kan gecontroleerd en aangepast worden voor de rit;
 • Reparatieset voor tubeless-banden;
 • Motorolie (halfsynthetisch en volsynthetisch specifiek voor motorfietsen) bestemd om bij te vullen indien nodig;
 • Kettingspray geschikt voor motorfietsen met kettingaandrijving;
 • Batterijlader waarmee zwakke batterijen terug op peil kunnen worden gebracht;
 • Startkabels;
 • Momentsleutel en diverse klein materiaal.

Dit vervangt niet het reguliere onderhoud van de motor! Uiteraard dient elke motor die meegaat in goede staat van onderhoud te verkeren.

De banden dienen nog voldoende profieldiepte (3 mm of meer) te hebben om minstens 2000 km te rijden (opgelet! In de bergen slijten banden sneller dan op de autosnelweg en banden slijten op het laatste sneller dan in het begin).

Foto's en beeldmateriaal.

Ter beschikking stellen van foto’s en beeldmateriaal:

Er kunnen foto’s en videobeelden gemaakt worden tijdens de trips.

Ingeval er rij-technisch advies voorzien is met bespreking van gemaakte rijopnames, worden deze beelden enkel besproken tijdens de reis. Desgewenst kan de deelnemer de beelden die in dit kader van hem/haar zijn genomen ter beschikking krijgen op usb-stick, DVD of enig ander medium. Dit wordt evenwel beperkt tot de beelden van één opnamesessie van max. 15’. Het formaat wordt voor zover mogelijk omgezet naar een algemeen leesbaar formaat. Dit gebeurt enkel tijdens de reis zelf. Na de reis worden geen beelden meer ter beschikking gesteld, uitgezonderd eventueel die beelden ter beschikking gesteld n.a.v. een door ons georganiseerde reünie van de reisdeelnemers.

Daarnaast worden tijdens de reis ook foto’s genomen (uiteraard) en wensen deelnemers foto’s van de reis uit te wisselen, dan helpen we met de uitwisseling ervan door ze via een link downloadbaar te maken. Gezien dit een tijdrovende bezigheid is, kunnen we niet garanderen dat dit altijd mogelijk zal zijn.

Indien u niet wenst dat een foto die werd genomen tijdens de reis, later gebruikt wordt voor publicaties in folders, websites e.d.m., gelieve ons dit te melden (zie hieromtrent ook onze Bijzondere Voorwaarden ).

Wat moet ik begrijpen onder rijtechnisch advies?

Wat moet ik begrijpen onder rijtechnisch advies?

Wij gaan ervan uit dat de basistechnieken van het motorrijden gekend zijn (maneuvreren, remmen, schakelen, …) en dat u de motor voldoende beheerst om een ganse dag te kunnen rijden ( mocht dit niet het geval zijn, dan raden wij u aan om één of meerdere stages motorbeheersing te volgen).

Het rij-technisch advies spitst zich dan ook toe op het rijden in de bergen (bochtentechniek) en dit op een wijze die voor u het meest comfort, veiligheid en rijplezier oplevert.

In dat kader kunnen ook kortstondig beelden genomen worden tijdens het rijden, en dit met het oog op bespreking nadien (éénmaal terug in het hotel). Deze beelden zijn zeer leerrijk en leveren een aanzienlijke meerwaarde op.

Hou er rekening mee dat het nemen van deze beelden niet altijd gegarandeerd is en de techniek ons soms in de steek kan laten …

Welke reisdocumenten zijn minimaal vereist?

Over welke documenten moet men beschikken?

Behoudens aanvullende richtlijnen, zorg ervoor dat u zeker de volgende (nog geldige) documenten bij hebt:

 1. Identiteitskaart en/of geldig paspoort
 2. motorrijbewijs (Europees Model!)
 3. motorverzekering
 4. inschrijvingsbewijs en gelijkvormigheidsattest

Het is aangewezen ook de nodige documenten van het ziekenfonds mee te nemen, mocht een medische tussenkomst in het buitenland noodzakelijk zijn.

Wie een eigen reisbijstandsverzekering heeft voor het voertuig en de reiziger, dient deze gegevens zelf bij zich te hebben (en kan kopie van de gegevens meedelen aan de reisbegeleider).

Transport

Welke reisdocumenten zijn minimaal vereist?

Hoe verloopt het motortransport?

De motoren worden verwacht op het afgesproken uur en plaats, enkele dagen vóór datum van de vlucht. In principe is dit op één plaats (Regio Brussel-Leuven) tenzij anders vermeld in de brochure of op de webpagina of anders meegedeeld.

De motoren worden door ons op de voorziene plaats van bestemming afgeleverd, dit op het moment van jullie aankomst of kort daarna.

Het transport van de motoren naar de reisbestemming gebeurt met de grootste zorg.  Ofwel gebeurt dit met de eigen voertuigen specifiek ingericht voor het motortransport ofwel doen we beroep op een zorgvuldig uitgekozen gespecialiseerde transportfirma.

Het kan zijn dat er een kleine bijstand wordt gevraagd bij het laden en lossen van de motoren (des te meer van toepassing mocht de begeleider alleen zijn).

Respecteer ook de bagagerestricties, want bagage neemt kostbare plaats in en dit kan soms ten koste gaan van de motor van een extra deelnemer…

Mocht u in uitzonderlijke gevallen niet kunnen aanwezig zijn op de afgesproken plaats en tijdstip van brengen of afhalen van uw motor, overleg met ons inzake alternatieven (bvb. de motor eerder komen brengen of later komen halen). Wij kunnen evenwel niet garanderen dat er altijd afwijkingen zullen mogelijk zijn.

Wat is onze werkwijze voor het motortransport?

Wat is onze werkwijze?

Voor de verre bestemmingen geven we er de voorkeur aan de motor te laten transporteren. Dit gebeurt onder toezicht van Détour, uitbesteed of met eigen middelen.

Dit bespaart de deelnemer een lange, dure en vermoeiende heenreis. Toch is ook dit motortransport een belangrijk kostenelement van de reis.

Omdat heel grote motoren de plaats van 2 motoren innemen, zijn we genoodzaakt voor deze motoren een supplement te rekenen op de transportprijs.

Voor dit motortransport werd door ons een specifieke verzekeringspolis afgesloten. Deze polis vereist o.a. dat vóór en na elke afreis foto’s worden genomen van de motor.

Hoeveel bagage en motorkledij mag er mee op transport?

Bagage die wordt toegelaten op het motortransport naar de reisbestemming:

Met de hieronder vermelde bagage (indien voorzien in het reisaanbod) hebben jullie in principe voldoende om de ganse reis in alle comfort te kunnen reizen.

Er mag maximaal meegeven worden met het motortransport (en dat is al heel wat !):

Per deelnemer :

 • 1 volledige set motorkledij (1 broek, 1 vest, 1 set laarzen, 1 helm, set handschoenen)
 • 1 reserve-motorpak
 • 3 bagagestukken met maximale afmetingen 55 cm L X 35 cm B X 40 cm H (harde motorkoffers tellen mee als bagagestuk!)

Motorkoffers worden in een deken gewikkeld en dan veilig opgeborgen in een bagagekist.  Op de laadplaats zal hiervoor het nodige voorzien worden.  In geval van gebrekkige verpakking van de motorkoffers kunnen wij echter niet aansprakelijk gesteld worden voor krassen, lakschade en vegen op motorkoffers.

De motorjas- en broek kunnen tijdens het transport opgehangen worden aan speciaal daartoe voorziene kapstokken en je hoeft die dus niet in een motorkoffer of bagagetas te proppen (zeker niet indien de tas hierdoor buiten de toegelaten afmetingen zou vallen!). Ook de motorlaarzen moeten niet noodzakelijk in een bagagetas gestopt worden, want daar vinden we nog gemakkelijk een plaatsje voor.  De motorkledij mag evenwel ook gestopt worden in één van de door ons voorziene bagagekisten (bovenop de 3 toegelaten stukken..).
De helmen stop je bij voorkeur in een helmnet en/of een helmdoos.  We hebben meestal ook zelf enkele helmnetten en dozen ter beschikking.  De helm vindt meestal een goede plaats in één van onze bagagekisten bij de rest van de uitrusting.

Grote harde valiezen zijn niet handig om te transporteren en deze bemoeilijken het laden en stouwen van de bagage.  Daarom vragen wij dat je de persoonlijke bagage in een zachte tas meegeeft en niet in een harde valies.

Bovenop hetgeen mee mag op transport kun je ook nog handbagage meenemen op het vliegtuig en soms ook nog ruimbagage (in de prijs begrepen indien voorzien in de reisbeschrijving, zo niet mits supplement).

Er is bagagetransport voorzien tijdens de reis, indien dit zo vermeld staat bij de reisbeschrijving op de website en/of in de reisbrochure.
Voor het bagagetransport tijdens de reis zelf maken we de volgende afspraken qua maximaal volume: klik hier

Indien bovenvermelde afmetingen worden overschreden, kan de bagage geweigerd worden. Dit kan opgelost worden mits de bagage te versteken in een tas of koffer met de toegelaten afmetingen.

Wie meer bagage wenst mee te nemen met het motortransport, dient voorafgaandelijk te informeren of dit nog mogelijk is (want bagage neemt veel ruimte en gewicht in – vooral harde motorkoffers nemen veel plaats in).  Voor (toegelaten) extra bagage of motorkoffers wordt een supplement van minimaal 30 € per stuk gerekend (zonder dat de hierboven vermelde maximale afmetingen mogen overschreden worden). Dit bedrag dient ten laatste bij het laden voldaan te worden.

De plaats van laden van de motoren vindt normaal gezien plaats in Boortmeerbeek (centraal gelegen tussen Mechelen, Leuven en Brussel).  Er zijn goede aansluitingen met het openbaar vervoer en ook via de weg zijn we gemakkelijk bereikbaar.    We helpen zoeken naar de gemakkelijkste oplossing voor jullie om de motor te komen brengen/afhalen.

Voor welke motoren is er een supplement voor het motortransport?

Wanneer is er een supplement te betalen voor het transport van de motor?

Zeer zware, brede en/of lange motoren (zoals Honda Gold Wing, BMW K1200 LT (oud model), BMW K1600 GT, Triumph Trophy 1200, bepaalde Harley-Davidson motoren of andere Customs) nemen beduidend meer plaats in.

En helaas kunnen we dan minder motoren meenemen op het transport . In dit geval dienen we een supplement aan te rekenen van minstens 150 € per oversize-motor. Het juiste bedrag van het supplement wordt berekend bij uw aanvraag tot inschrijving.

Verzekeringen

meer info omtrent de transportverzekering

Het motortransport wordt met de grootste zorg uitgevoerd door onszelf of door een gespecialiseerd transporteur. Daarbovenop heeft Détour een specifieke verzekeringspolis (transportverzekering) afgesloten voor het transport van de motoren naar de reisbestemming.

Behoudens afwijkende vermelding is deze transportverzekering in de prijs begrepen, dit tot de in het reisaanbod bepaalde bovengrens, zijnde meestal € 27.500 bij groepsreizen.   Is de nieuwwaarde van de motor toch hoger, dan moet hiervoor een supplement betaald worden à rato van 3°/°° (0.3 percent op de hogere nieuwwaarde).

Het bedrag van het te betalen supplement wordt berekend n.a.v. uw inschrijvingsaanvraag of van zodra de nieuwwaarde van de motor gekend is.  Ten allerlaatste één week voor vertrek (datum laden motoren) moeten wij de gegevens van de motor ontvangen hebben, zodat de verzekeringsmaatschappij tijdig kan worden ingelicht.

Er is sowieso een vrijstelling voorzien van € 375,00 per motor per schadegeval (eigen risico van de klant). U kunt deze vrijstelling afkopen mits een supplement van € 19 per motor.

Mocht u van motor veranderen vóór de vertrekdatum, dan kan het supplement terugbetaald worden als de nieuwe motor onder de bovengrens qua nieuwwaarde valt. In dit laatste geval dient de wijziging doorgegeven worden ten allerlaatste 4 dagen vóór het tijdstip van laden van de motoren.

Eventuele aanvraag tot tussenkomst van deze verzekering verloopt via ons (Détour), waarna wij contact leggen met de verzekeringsmaatschappij.  Vergoeding in geval van eventuele schade gebeurt door deze verzekeringsmaatschappij volgens de specifieke voorwaarden van de afgesloten transportpolis (waarbij Détour de administratieve formaliteiten met de verzekeringsmaatschappij voor zich neemt).

Meer info omtrent de reisbijstandverzekering.

De verzekering reisbijstand personen en voertuig: Om te vermijden dat kleine pech leidt tot grote pech (wegens de motorvakantie die in duigen valt), verwachten wij van elke deelnemer dat deze een verzekering reisbijstand persoon en voertuig (dus ook voor de motorfiets!) heeft afgesloten. Deze moet uiteraard dekking verlenen in het land van bestemming (best eens de voorwaarden van uw eigen verzekering nalezen).  Best kijk je ook nog eens de voorwaarden na van je eigen polis reisbijstand.
Heb je zelf nog geen verzekering afgesloten dan kan dit ook via Détour gebeuren. De reisbijstandverzekering met goede prijs/kwaliteit die wij aanbieden, is Ethias Assistance formule ‘Privilege’. Kort samengevat biedt Ethias Assistance Privilege* de volgende dekkingen:

 • personen: medische kosten tot € 500.000;
 • voertuig: dekking toepasselijk op alle motorfietsen boven de 50 cc, en dit bij pech (dit impliceert dus ook tussenkomst bij lekke banden) of ongeval ongeacht de leeftijd van de motorfiets. Er is ook voorzien in een ‘vervangwagen’. In geval van langdurige panne van de motor (dus meer dan 24 u) zal dan wel moeten onderhandeld worden met de verzekeringsmaatschappij om in de plaats van een vervangwagen een vervangmotor te kunnen krijgen (dit wilde de maatschappij niet 100% garanderen, gezien er niet overal huurmotoren ter beschikking staan).

*opmerking: dekking Home Emergency is in dit geval niet inbegrepen. De gedetailleerde voorwaarden van deze polis vindt u hier: Reisbijstand Ethias Privilege . Helaas biedt deze polis reisbijstand enkel dekking aan personen gedomicilieerd in België en voertuigen ingeschreven in België. Vermelde dekkingen zijn onder voorbehoud van vergissingen of latere aanpassingen aan de polisvoorwaarden vanwege de verzekeringsmaatschappij.

Kostprijs per begonnen dag:

 • bijstand personen: € 2,00 per verzekerde;
 • bijstand voertuig: € 4,00 per motor.

De via ons aangeboden reisbijstandverzekering biedt een goede prijs/kwaliteitverhouding. Doch zijn er ook enkele uitsluitingsgronden (zoals in elke polis – daarvoor moet u de polis zelf raadplegen). Zo is helaas verlies wegens diefstal niet gedekt (bvb.: de sleutels van uw motorfiets werden gestolen; Ethias Assistance zal niet instaan voor het opsturen van een reservesleutel).

Meer info omtrent de annulatieverzekering.

De annulatieverzekering:

Het noodgedwongen annuleren van de reis waar je al zo lang hebt naar uitgekeken, is een pijnlijke zaak. Een annulatieverzekering kan deze pijn verlichten, gezien ze tussenkomt in de kosten van reisannulatie, die kunnen oplopen tot 100% bij annulatie kort vóór afreis.   Deze verzekering is dus heel sterk aangeraden!

In het beste geval beschik je zelf over een degelijke annulatieverzekering.   (uw eigen verzekering of die van ons)

Via Détour (en dus ook Motorreis.com) kan een annulatieverzekering afgesloten worden (kostprijs is slechts 2,90 % van de globale reissom).  Hiervoor werken we samen met de verzekeringsmaatschappij Ethias.  De polis dient afgesloten te worden ten laatste 7 dagen na reservatie van de reis.

Deze annulatieverzekering komt niet alleen tussen in geval van ernstige ziekte, ongeval of overlijden van een naast familielid, maar ook nog in een resem andere gevallen (te veel om hier op te sommen).

Meer details omtrent de voorwaarden de annulatieverzekering vindt u via deze link: polisvoorwaarden annulatieverzekering .

*opmerking: In artikel 1 der algemene voorwaarden dienen volgende zinsdelen geschrapt te worden:

– in littera a): ‘of van een reisgezel die zich samen met de verzekerde voor de geplande reis heeft ingeschreven.’

Deze schrapping is logisch voor een groepsreis, want anders zou bvb. de ziekte van om het even welke andere deelnemer aan een groepsreis een grond tot inroepen van de annulatieverzekering inhouden.

Vermelde dekkingen zijn onder voorbehoud van vergissingen of latere aanpassingen vanwege de verzekeringsmaatschappij.

Veiligheid

Veiligheid en rijden in groep.

Rijden in groep vereist goede afspraken teneinde het vlot en veilig te laten verlopen.

Hierna enkele aanbevelingen voor het rijden in groep:

 • Op het rechte stuk zoveel mogelijk geschrankt rijden (baksteenformatie) – het is heel vervelend om iemand te moeten volgen die deze regel niet respecteert!
 • Voldoende tussenafstand houden, maar ook niet te veel (2 seconden-regel);
 • Wie voorop rijdt, houdt er rekening mee dat de achterste motorrijders kunnen volgen aan een verantwoorde en comfortabele snelheid (zeker nadat de eerste een inhaalmaneuver heeft gedaan);
 • Tijdens elke etappe dezelfde positie in de groep behouden:
 • De ‘snellere’ piloten rijden achteraan in de groep;
 • De ‘rustiger’ piloten rijden vooraan juist achter de voorrijder;
 • Niet inhalen in de groep zelf, tenzij strikt noodzakelijk – in voorkomend geval enkel mits duidelijk signaleren en zonder de andere deelnemers in gevaar te brengen;
 • Bij maneuvers (remmen, afslaan) ervoor zorgen dat het achteropkomend deel van de groep nog tijdig kan reageren. Ben je te laat om af te slaan: beter rustig door rijden en de juiste richting aanwijzen.
 • Merk je dat de persoon achter jou niet meer volgt, ten laatste aan de volgende afslag op een veilige plaats wachten (ook als er met GPS wordt gereden!). Op deze manier merkt uiteindelijk ook de groep vooraan dat niet iedereen volgt.
 • Zich niet laten verleiden om te rijden boven het eigen kunnen. Het is geen snelheidswedstrijd, maar wel een tourrit onder motorvrienden en men hoeft niets te bewijzen…
 • Aarzel niet om te melden aan de rest van de groep als men een pauze wenst te nemen. Tijdig rustpauzes inlassen: 2 u aan één stuk rijden is het absolute maximum!
 • Wens je de groep te verlaten om je eigen gang te gaan, meld dit dan aan de anderen, opdat deze niet vergeefs op zoek zouden gaan naar jou.
 • Stoppen doe je zoveel mogelijk op een plaats waar je veilig staat voor het verkeer.
Wat bedoelen we met rij wijs?

In een ruime zin bedoelen we hiermee motorrijden op een verantwoorde wijze met ‘gezond verstand’.

Dit is niet noodzakelijk synoniem van ‘traag’ rijden maar wel met een snelheid aangepast aan de situatie. Passeren we een dorpje in de bergen, passeren we een schoolomgeving dan rijden we er met aangepaste snelheid door. De routes worden zo gemaakt, dat we grote centra vermijden en dat we éénmaal uit het centrum weer volop kunnen genieten van de mooie bochtige wegen.

10 geboden van de goede motorrijder:

 1. Elke motorfiets die de weg opgaat, moet in perfecte staat van onderhoud verkeren.
 2. Controleer de motorfiets vóór het rijden (BRAVO).
 3. Draag altijd beschermende motorkledij.
 4. Rij alleen als je lichamelijk en geestelijk in conditie bent.
 5. Rij alsof alle anderen op de weg idioten zijn; anticipeer op hun stommiteiten.
 6. Bij motorrijden komt de hoogmoed vóór de val. Overschat je eigen kunnen niet.
 7. Een val is nooit iemands fout, behalve de jouwe.
 8. Rij nooit harder dan de snelheid waarbij je binnen je blikveld nog kunt stilstaan.
 9. Wie een noodstop moet uitvoeren, heeft daarvoor al minstens vier dingen verkeerd gedaan.
 10. Toon respect voor de medeweggebruikers (vooral kinderen, voetgangers en fietsers) en voor de omgeving waar je door rijdt.
Samen rijden met andere deelnemers en/of de begeleiding.

Rijden in groep vereist goede afspraken teneinde het vlot en veilig te laten verlopen.

De routes worden afgereden onder het motto van vrije keuze van rijden. Dit impliceert dat er niet in één grote groep wordt gereden en dat de deelnemer wordt aangeraden zich aan te sluiten bij andere deelnemers die er eenzelfde rijstijl en reisgewoonten op na houden. Het is beter te rijden in kleinere groepen dan in één grote groep. Tijdens de motorritten, zowel individueel als in groep, is elke deelnemer gehouden om veilig te rijden zowel voor zichzelf als voor de andere deelnemers. Elke deelnemer blijft verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en voor eventuele veroorzaakte ongevallen of begane verkeersovertredingen.

De routes rijden zonder gebruik van GPS-toestel zoals bvb. Garmin, TomTom Rider, smartphone of Tripy is een onbegonnen zaak.  Heeft men geen eigen GPS-toestel dan sluit men best aan bij iemand die wel een GPS heeft.

De begeleiders zijn niet gehouden om de groepjes te vergezellen tijdens de ganse rit. Er kan vrijblijvend met de begeleiders worden afgesproken op specifieke stopplaatsen onderweg of er kan met hen afgesproken worden om bepaalde trajecten van de rit samen te rijden. In dit geval wordt gereden volgens de afspraken van de begeleiding, ondermeer inzake rijtempo, veilig rijden in groep, tijdig tanken, pauzes en stops, onderweg te nuttigen maaltijden, …

Op aanvraag kunnen de begeleiders instructie voorzien en begeleiding inzake defensieve motorrijtechnieken en (vooral) bochtentechniek. Dit gebeurt enkel in de mate dat dit voorzien is in het programma en de reiziger hiervoor de (eventuele) supplementen heeft betaald.

Er wordt enkel instructie gegeven voor zover de deelnemer er een defensieve rijstijl op nahoudt. De deelnemer is vrij de gegeven rij-adviezen te volgen of niet. We verwachten vooral dat u veilig rijdt voor uzelf en voor de andere weggebruikers.

Détour (hiermee worden ook de begeleiders/instructeurs bedoeld die werken in opdracht van Détour) behoudt zich het recht voor de instructie, de begeleiding en het samen rijden in groep onmiddellijk te onderbreken, indien de defensieve rijprincipes door de deelnemer niet worden nageleefd, dit zonder enig recht op terugbetaling van (eventueel) betaalde supplementen voor rijadvies.

Voorwaarden

Algemene en Bijzondere Voorwaarden.
(versie geldig vanaf 16/03/2020)

Wij volgen de Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten.

Deze algemene reisvoorwaarden zijn consulteerbaar op de website van de Geschillencommissie Reizen:       https://www.clv-gr.be/algemene_reisvoorwaarden_nl.html.

De algemene reisvoorwaarden worden aangevuld door de Bijzondere Voorwaarden inzake de motorreizen georganiseerd door Détour en Motorreis.com, waarvan de integrale tekst te vinden is op de hiernavolgende pagina’s .

Door betaling van het voorschot of saldo evenals door enigerlei andere wijze van bevestiging van kennisname verklaart u kennis genomen te hebben van de voorwaarden en deze te aanvaarden.

Indien uw reservatie werd gemaakt via internet of per telefoon (verkoop op afstand) dan dient deze bestelbon niet ondertekend en teruggestuurd te worden. Het contract voor verkoop op afstand is geldig en bindend.

U bevestigt dat de namen van de deelnemers op deze bestelbon juist zijn en overeenstemmen met de identiteitsdocumenten van de reizigers. Zo niet moet u ons dit onmiddellijk melden. Eventuele kosten te wijten aan een verkeerde opgave zijn ten laste van de klant.

In geval u een groepsreis hebt geboekt ontvangt u ten laatste 20 dagen voor vertrek de bevestiging of het minimum aantal deelnemers (zoals voorzien in de brochure of website) is bereikt. Mocht dit niet zo zijn, wordt het voorschot terugbetaald of kunt u inschrijven op een andere reis.

Als reisorganisator zij wij verzekerd tegen financieel onvermogen bij:  Ethias Verzekeringen, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 HASSELT (polisnummer 45.413.103).

Onze Privacy Policy is consulteerbaar op de website www.detour.be of www.motorreis.com .

Bijzondere Voorwaarden inzake de motorreizen

De verkoop en organisatie van de reizen gebeurt door Détour cv, Bornestraat 305 te 3012 LEUVEN, Ondernemingsnummer 0861.775.516. Dit kan gebeuren onder de merknamen Détour of Motorreis.com (voor de reizen vanaf 2019) of En Ruta. (hierna gemakkelijkheidshalve aangeduid met Détour)

Deze bijzondere voorwaarden primeren op eventuele tegenstrijdige bepalingen of informatie verstrekt (bvb. de FAQ op de website).

Inschrijving/reservatie en betaling

Inschrijving/reservatie gebeurt schriftelijk, via email of webformulier, waarbij de deelnemer de gevraagde informatie meedeelt.

Een reservatie is pas definitief nadat deze door Détour werd bevestigd via bestelbon én nadat de gevraagde voorschotten tijdig werden betaald. Indien het voorschot of saldo niet tijdig werd voldaan, mag Détour de gereserveerde plaats terug vrijgeven en beschikbaar stellen voor andere kandidaat-deelnemers.

Het ondertekenen van de bestelbon of het betalen van het voorschot en/of saldo evenals enigerlei andere wijze van bevestiging van kennisname gelden als aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden.

Eventueel telefonisch doorgegeven prijzen zijn niet bindend en gelden enkel als indicatie. Deze dienen schriftelijk, via email of andere digitale communicatiemiddel bevestigd te worden. Zuiver materiële vergissingen in de voorgestelde prijs kunnen aanleiding geven tot een prijscorrectie, waarbij de klant altijd de mogelijkheid heeft om akkoord te gaan met het gecorrigeerde voorstel of af te zien van de reservatie.

Bij boeking binnen de maand voor afreisdatum, dient de volledige reissom onmiddellijk te worden betaald. Het volledige bedrag dient ten laatste 1 maand voor de datum van vertrek te zijn volstort. Zo niet vervalt de reservatie en verliest de reiziger alle rechten op het reeds gestorte voorschot dat dient om de gemaakte administratieve en boekingskosten te dekken.

Reisduur en programma

De reiziger dient kennis te nemen van het reisprogramma, de reisroute en de bijzonderheden zoals vermeld in de reisinfo.

Vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger houdt er in alle omstandigheden rekening mee dat deze zowel vóór als tijdens de reis kunnen wijzigen.

Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst, tengevolge van wijzigingen, niet méér dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.

Détour is niet verantwoordelijk voor de extra kosten veroorzaakt door vertragingen, wijzigingen van dienstregeling  of transportmiddel, weersomstandigheden, stakingen ,oproer, technische problemen, overmacht en niet te voorziene gebeurtenissen zoals niet-limitatief: oorlog, epidemieën, ongevallen, nieuwe reglementeringen en wetgeving die leiden tot mogelijke extra verblijfs- en reiskosten voor de deelnemer.

Deelnemers dienen aanwezig zijn op de voorziene tijd en plaats. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet (tijdig) aanwezig zijn, vallen ten laste van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep of de voorziene bestemming, worden niet terugbetaald.

In geval de vluchten en/of de luchthaventransfers door de deelnemers zelf worden geboekt, kan Détour in geen enkel geval advies of tussenkomst verlenen n.a.v. problemen, annulaties, overboekingen , enz. met betrekking tot deze vluchten en/of luchthaventransfers.

De reizigers dienen de noodzakelijke reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, geldig rijbewijs, verzekering motorfiets…) bij zich te hebben, en de reisorganisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten of schade opgelopen door het niet bij zich hebben van deze documenten. We raden ten zeerste aan het rijbewijs om te zetten naar het Europees Model (voor zover dit nog niet zou gebeurd zijn).

Eigendomsrechten

De organisatie van de reis blijft het eigendomsrecht van Détour. De aan de reiziger doorgestuurde en/of overgemaakte reisinformatie, inclusief de uitgewerkte routes (al of niet in GPS-formaat) en reisprogramma’s mogen, behoudens expliciete toestemming van Détour, door de reiziger niet verspreid of beschikbaar gesteld worden aan personen die niet rechtstreeks aan de reis deelnemen. Zonder afstand te doen van de mogelijkheid om een hogere schadevergoeding te eisen al of niet via gerechtelijke weg , is de minimale schadevergoeding voor inbreuk op bovenvermelde eigendomsrechten vastgelegd op tweemaal de door de reiziger betaalde integrale reissom, verhoogd met de innings-, administratie- en/of procedurekosten.

Détour kan gebruik maken van de tijdens de reis gemaakte foto’s, opnames, getuigenissen e.d.m. voor haar promotionele of andere doeleinden. Wenst een deelnemer dat hij/zij niet zichtbaar is op beeldmateriaal gebruikt voor promotionele doeleinden, dan dient deze Détour daarvan (bij voorkeur voorafgaandelijk) in kennis te stellen, en voor zover dit nog technisch mogelijk is, houden we met deze wens rekening.

Aard van de reis

De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn dat de motorreizen de nodige motorbeheersing en –ervaring vereisen van de deelnemer (piloot en duo), en is zich bewust van de risico’s verbonden aan het motorrijden.

Détour is nooit aansprakelijk voor eventuele ongevallen tijdens de reis, ongeacht de bestuurder daarbij in recht of in fout is. Eventuele schade en aansprakelijkheid terzake dienen afgehandeld te worden op de geëigende wijze (als wijze van voorbeeld: Europees Aanrijdingsformulier opstellen, vaststellingen laten doen door de Politie, etc.).

De reiziger verklaart door de inschrijving zich in voldoende goede lichamelijke en geestelijke conditie te bevinden om aan de reis te kunnen deelnemen. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande, vallen volledig ten laste van de reiziger.

De deelnemer is vrij de door Détour uitgewerkte motorroutes al of niet te rijden volgens het geadviseerde programma, of zijn/haar eigen route te volgen.

Détour stelt routes ter beschikking van de deelnemers in GPS-formaat, via roadbook of andere wijze. Het is mogelijk dat de route in formaat voor GPS, op de wegenkaart of op het roadbook dat werd ter beschikking gesteld van de deelnemer, afwijkt van hetgeen door Détour werd bedoeld te volgen. Het blijft de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer te beslissen een weg al of niet te volgen, rekening houdend met de moeilijkheidsgraad, de eigen rijtechnische ervaring , de plaatselijk geldende (verkeers)reglementering of de gewijzigde verkeerssituatie.

Enkel voor zover dit specifiek is voorzien in het reisaanbod is er begeleiding voorzien tijdens de motorreis. Ook in dit geval worden de routes afgereden onder het motto van vrije keuze van rijden. Dit impliceert dat er niet noodzakelijk in één groep wordt gereden en dat de deelnemer wordt aangeraden zich aan te sluiten bij andere deelnemers die er eenzelfde rijstijl en reisgewoonten op na houden. Het is beter te rijden in kleinere groepen dan in één grote groep. Tijdens de motorritten, zowel individueel als in groep, is elke deelnemer gehouden om veilig te rijden zowel voor zichzelf als voor de andere deelnemers. Elke deelnemer blijft verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en voor eventuele veroorzaakte ongevallen of begane verkeersovertredingen.

De begeleiders zijn niet gehouden om de groepjes te vergezellen tijdens de ganse rit. Er kan vrijblijvend met de begeleiders worden afgesproken op specifieke stopplaatsen onderweg of er kan met hen afgesproken worden om bepaalde trajecten van de rit samen te rijden. Bij de begeleide reizen is het mogelijk dat er voor de begeleiding rustdagen worden ingelast, waarbij de begeleiding wel contacteerbaar blijft i.g.v. problemen, maar ze niet noodzakelijk ter plaatse blijft.

De begeleiders kunnen voorzien in instructie en begeleiding inzake defensieve motorrijtechnieken. Dit gebeurt enkel in de mate dat dit voorzien is in het programma en de reiziger hiervoor de eventuele supplementen heeft betaald. Er wordt enkel instructie gegeven voor zover de deelnemer er een defensieve rijstijl op nahoudt. De deelnemer is vrij de gegeven rijdadviezen te volgen of niet. We verwachten vooral dat u veilig rijdt voor uzelf en voor de andere weggebruikers.

Détour (hiermee worden ook de begeleiders/instructeurs bedoeld die werken in opdracht van Détour) behoudt zich het recht voor de instructie, de begeleiding en het rijden in groep onmiddellijk te onderbreken, indien de defensieve rijprincipes door de reiziger niet worden nageleefd, dit zonder dat recht geeft op enige terugbetaling aan de reiziger.

Annulering en wijziging door de reiziger

Elke annulering of aanvraag tot wijziging dient schriftelijk (kan ook via het emailadres van inschrijving) gemeld te worden aan Détour. Bij annulering worden de volgende kosten aangerekend:

 • t.e.m. 90 dagen voor het vertrek: 40 % van de reissom
 • vanaf 90 tot en met 60 dagen voor afreis: 50 % van de reissom
 • vanaf 60 tot en met 30 dagen voor afreis: 60 % van de reissom
 • minder dan 30 dagen tot en met 14 dagen voor afreis: 75 % van de reissom
 • vanaf 14 dagen voor de afreis en bij afwezigheid bij het vertrek: 100% van de reissom

Voor de reizen naar de TT Races op het eiland MAN gelden verhoogde percentages bij annulering:

 • t.e.m. 125 dagen voor het vertrek: 50 % van de reissom
 • vanaf 125 tot en met 95 dagen voor afreis: 60 % van de reissom
 • vanaf 95 tot en met 60 dagen voor afreis: 75 % van de reissom
 • minder dan 60 dagen tot en met 30 dagen voor afreis: 90 % van de reissom
 • vanaf 30 dagen voor de afreis en bij afwezigheid bij het vertrek: 100% van de reissom

De annulatiekosten bedragen in alle gevallen minimaal de reeds gemaakte kosten van boekingen en reservaties (bvb. Vluchten, hotel, transfers, transport, verzekering) indien dit laatste bedrag hoger zou uitvallen dan de bovenvermelde percentages van de reissom.

Deze annuleringskosten moeten in ieder geval aan de reisorganisator betaald worden, zelfs in geval van annulering door toeval of overmacht.

Indien voor de geboekte reis een annulatieverzekering werd afgesloten door de reiziger (de eigen annulatieverzekering of diegene door Détour aangeboden) zijn er in geval van tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij de volgende mogelijkheden:

 • De annulatieverzekering betaalt rechtstreeks aan de reiziger;
 • De annulatieverzekering betaalt rechtstreeks aan Détour.

Détour levert op aanvraag een attest af voor de verzekeringsmaatschappij van de te betalen annulatiekosten.

De reeds door de deelnemer betaalde voorschotten worden verrekend met bovenvermelde annulatiekosten en eventuele tussenkomsten van de verzekeringsmaatschappij leiden naar gelang het geval voor een nog te ontvangen of een nog te betalen saldo of een nulsaldo.

Voor de vaststelling van bovenstaande kosten, wordt de datum in aanmerking genomen waarop de reisorganisator de schriftelijke melding van annulering of wijziging heeft ontvangen.

Kosten voor wijzigingen, onder voorbehoud dat wijzigingen mogelijk zijn, worden aangerekend ten belope van de kosten verbonden aan de wijziging, verhoogd met een administratieve vergoeding van minimum € 35,00.

Annulering en wijziging door de reisorganisator

De omstandigheden ter plaatse, de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijk karakter van sommige reizen kunnen met zich meebrengen dat vóór of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De reisorganisator verplicht zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt ten gevolge van factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal Détour of de reisleider een alternatief zoeken, rekening houdend met de wensen van de deelnemers. Détour of de reisleider neemt de uiteindelijke beslissing.

Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, uitstappen, logies of plaatselijk vervoer afwijken van wat in de brochure en/of de website is vermeld. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in stand houden.

Goede verloop van de reis

De reiziger dient de richtlijnen van de begeleider of reisorganisator te volgen in verband met de veiligheid, het verloop van de reis en het groepsgebeuren. Bij niet naleving van deze richtlijnen en/of wanneer hij door hinder en overlast de goede uitvoering van de reis in het gedrang brengt, kan hij van (verdere) deelneming worden uitgesloten zonder aanspraak te kunnen maken op gehele of gedeeltelijke schadevergoeding. De motorrijder en passagier engageren zich tot een verantwoorde rijstijl, en brengen zichzelf, noch andere weggebruikers of medereizigers in gevaar.

Bagage

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vliegtuigmaatschappij of het hotel blijft evenwel behouden.

Voor wat de reizen met bagagetransport betreft, dienen de beperkingen inzake toegelaten gewicht en afmetingen van de bagage gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overschrijding hiervan zijn ten laste van de reiziger. Behoudens afwijkende vermelding bij het reisprogramma of mededeling, en voor zover Détour zelf de vluchten zou boeken in opdracht van de reiziger, is bij de vluchtreservatie enkel handbagage voorzien volgens de restricties van de luchtvaartmaatschappij. Supplementen aangerekend door de luchtvaartmaatschappij of transfermaatschappij voor bijkomende bagage, zijn ten laste van de reiziger.

Voor wat de bagage betreft die kan worden meegegeven met het motortransport, zijn er beperkingen toepasselijk, die op de website geraadpleegd kunnen worden.

Wenst men extra tassen of koffers mee te nemen, of neemt men grotere bagagestukken mee dan voorzien, dan dient vooraf nagegaan te worden bij Détour of deze nog meekunnen met het motortransport of dat er bijkomende bagage kan gereserveerd worden op de vlucht. Détour heeft het recht om bijkomende bagage te weigeren. Per bijkomend bagagestuk of oversize bagage dat met het motortransport wordt meegegeven, dient een supplement te worden betaald bij het afgeven van de bagage voor transport.

Om misverstand en tijdverlies te vermijden, dient op de bagage en de motorkoffers minstens de naam van de deelnemer te worden vermeld.

Elke deelnemer blijft verantwoordelijk voor de inhoud van zijn bagage en engageert zich ertoe om geen wapens, verdovende middelen en andere illegale voorwerpen mee te geven met de bagage. Alle eventuele schade opgelopen hierdoor, wordt volledig verhaald op de deelnemer.

Minimum aantal deelnemers

Indien een groepsreis het voorziene minimum aantal deelnemers niet bereikt heeft, houdt de organisator zich het recht voor om deze te annuleren. In dat geval wordt het reeds gestorte voorschot integraal terugbetaald aan de reiziger. Er kan in overleg met de reiziger een alternatief worden voorgesteld, conform art. 11 van de Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.

Reisbijstandverzekering

Tenzij anders vermeld in de reisbrochure of op de website, heeft Détour geen reisbijstandverzekering afgesloten voor de deelnemers. Deelnemers kunnen tegen betaling een reisbijstandverzekering afsluiten volgens het voorstel van Détour ofwel een eigen reisbijstandverzekering afsluiten.

Moet er beroep gedaan worden op de reisbijstandverzekering tijdens de reis, dan vallen de tussenkomsten (repatriëringen e.d.m.) ten laste van de reisbijstandverzekering volgens de specifieke verzekeringsvoorwaarden, ook al zou Détour deze repatriëring zelf verzorgen. Heeft de deelnemer geen reisbijstandverzekering afgesloten, dan zijn de kosten voor tussenkomst, assistentie of repatriëring volledig ten laste van de deelnemer.

Bepaling van toepassing inzake het eventueel voorziene motortransport

Indien er motortransport is voorzien, wordt dit met de grootste zorg uitgevoerd door of in opdracht van Détour. De deelnemer is ertoe gehouden eventuele reeds bestaande beschadigingen, krassen e.d.m. aan de motor en haar toebehoren te melden aan de organisator vóór het laden van de motoren.

 1. Met de reiziger wordt in het kader van de reisplanning een plaats, datum en uur afgesproken voor de levering en afhaling motoren. Is de reiziger niet aanwezig op het afgesproken uur en de afgesproken plaats, dan kan Détour geen wachttijd garanderen, daar dit mogelijks de planning voor de andere reizigers in het gedrang brengt. Is wachttijd mogelijk dan wordt dit aan de reiziger aangerekend volgens het gangbare tarief. Is wachttijd onmogelijk dan worden de motoren door Détour uit veiligheidsoverwegingen niet onbewaakt afgeleverd; mogelijk worden de motoren zelfs niet afgeleverd, maar terug meegenomen. De kosten voor stalling van de motoren op een veilige plaats en/of bijkomende transportkosten, zijn in dit geval volledig ten laste van de

De kost van de wachttijd bedraagt minstens 40 euro per uur, met een minimum van 40 euro. Deze kosten moeten onmiddellijk en ter plaatse worden afgerekend.

Ingeval van niet-aflevering ten gevolge van het niet-respecteren van de afspraken door de reiziger, kan deze laatste uiteraard geen terugbetaling van de reissom eisen.

 1. Leverings- en afhalingsdata worden afgesproken met de reiziger, waarbij deze geacht wordt zijn/haar motor op het afgesproken tijdstip te brengen en/of af te Kosten veroorzaakt door het niet of laattijdig afhalen van de motor door de reiziger, blijven ten laste van deze laatste. Ook voor de stalling op de eigen locatie van Détour kunnen kosten worden aangerekend en evenzeer indien Détour bijkomende transport- en andere kosten heeft moeten dragen.
 2. Bij overdracht van de motor voor transport dient een rapport opgesteld en/of foto’s gemaakt waaruit de staat van de motor kan worden afgeleid. Eventuele reeds bestaande schades moeten door de reiziger op de dag van aflevering van het voertuig gemeld

Détour zal zich inzetten om de motoren op een veilige en professionele manier te transporteren of te laten transporteren (middelenverbintenis). Vertragingen of de onmogelijkheid om de motoren te leveren door overmacht, staking, wegversperringen, pannes e.d.m. geven geen aanleiding tot schadevergoeding t.o.v. de reiziger. Détour engageert zich om desgevallend, in overleg met de reiziger, naar oplossingen te zoeken.

Er kan enkel tussenkomst verleend worden voor opgelopen schade tijdens het transport vanaf de plaats van vertrek tot aan de plaats van bestemming, inclusief het laden en lossen, maar dit nooit voor een bedrag dat hoger is dan de tussenkomst (rekening houdend met de toepasselijke franchises) voorzien in de specifieke verzekeringspolis hiertoe door Détour afgesloten of in de specifieke verzekeringspolis van de onderaannemer (indien het transport wordt uitbesteed). De deelnemer kan gevraagd worden om zijn bijdrage in de kosten van de verzekering te voldoen. Op zijn/haar vraag wordt aan de deelnemer een samenvatting overgemaakt van de dekking die de specifieke transportverzekering biedt. In voorkomend geval is de vergoeding voor bovenvermelde schade ten laste van de verzekeringsinstantie en in geen geval valt deze schade ten laste van Détour zelf. Deze waarborg geldt voor zover er vóór en na elk transport een gedetailleerde inventaris en/of fotodossier werd opgemaakt van de desbetreffende motorfiets. Indien de deelnemer meent dat er schade is opgelopen aan de motor tijdens het transport, dan dient deze dit onmiddellijk te melden bij ontvangst van de motor, zo niet wordt de volledige verantwoordelijkheid voor de opgelopen schade afgewezen. Motorkoffers moeten door de deelnemers zelf worden ingepakt teneinde ze te vrijwaren van schade en Détour draagt hier geen verantwoordelijkheid in geval van schade door gebrekkige verpakking. Op de laadplaats kan hiervoor het nodige inpakmateriaal voorzien worden; u mag uiteraard ook met eigen materiaal de motorkoffer inpakken. De handvaten van de koffers moeten ingeklapt worden om beschadiging te vermijden. Détour kan niet aansprakelijk gesteld worden voor krassen, vegen en lichte schade aan motorkoffers. Lichte vegen of afdrukken veroorzaakt door het bevestigen van de spanriemen zijn soms onvermijdelijk en het staat de klant vrij om zelf extra bescherming te voorzien ter hoogte van de bevestigingspunten van de spanriemen (bvb. zelf een doek er rond vastmaken).

Indien deelnemers zich bijkomend wensen te verzekeren bij een andere verzekeringsinstantie, dienen deze dit voorafgaandelijk te melden aan Détour en dient deze bijkomende polis afstand te doen van enig verhaal op Détour bij schadegeval.

 1. Stallingkosten, parkeerkosten en dergelijke meer zijn enkel ten laste van Détour indien dit expliciet voorzien is in het reisprogramma. Haalt de reiziger zijn motor laattijdig af of levert hem vroegtijdig in op een stallingplaats, dan zijn de bijkomende stalling –en transportkosten evenals alle eventuele bijkomende risico’s volledig ten laste van de reiziger. Dit kan ook het geval zijn indien de stalling plaats vindt in de eigen inrichting van Détour.
 2. Reizigers die door panne of ongeval hun motor niet meer op de afgesproken plaats kunnen krijgen, dienen overleg te plegen met Détour inzake het afhalen, repatriëren en stallen van deze motor. Alle additionele kosten veroorzaakt voor ophaling en/of stalling in bovengenoemd geval zijn ten laste van de reiziger en dienen onmiddellijk vergoed te worden aan Détour, ten laatste bij aflevering van de motor, tenzij Détour kan vergoed worden door een hiertoe specifiek gesloten verzekeringspolis. De motor wordt niet afgeleverd indien deze additionele kosten onbetaald gebleven
 3. Détour is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van het niet-waterdicht zijn van bepaalde accessoires op de motor en evenmin voor lichte sporen van wrijving t.g.v. het transport en het gebruik van bevestigingsmateriaal. Evenmin is Détour verantwoordelijk voor schade opgelopen door deelnemers tijdens de ritten (bvb. door een val met de motor) en deze schade is nooit gedekt door de hierboven besproken
 4. De reiziger dient de gegeven richtlijnen voor een vlot en veilig transport van de motoren en bijhorende bagage te volgen.
 5. Bovenstaande voorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingende bepalingen van de CMR-conventie, die in voorkomend geval primeren op bovenstaande

Bevoegde Rechtbanken

In geval van geschillen zijn, naast de Geschillencommissie Reizen, enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement Leuven of afdeling Hasselt (Provincie Limburg).

 

Détour nieuwsbrief

Détour nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons reisaanbod.

Prima, uw inschrijving is gelukt!