Onze FAQ

Algemeen

Hoe zit het met de boeking van de vluchten en de luchthaventransfers?

Hoe zit het met de boeking van de vluchten en de luchthaventransfers in geval u de vlucht zelf wenst te boeken?

Meestal is de vlucht in de prijs begrepen van het reisaanbod.

Indien de vlucht niet in de prijs zou begrepen zijn, adviseren wij u omtrent de bij voorkeur te boeken vlucht. U kunt de vlucht pas boeken, zodra u van ons bevestiging hebt gekregen dat het minimumaantal inschrijvingen werd bereikt.

De in de reis begrepen luchthaventransfers gelden enkel voor de tijdstippen van de door ons aanbevolen vlucht.

In geval niet de aanbevolen vlucht genomen wordt (omdat u door omstandigheden later toekomt of vroeger vertrekt of omdat u van een andere luchthaven wenst te vertrekken), dan wordt samen naar een oplossing gezocht voor deze luchthaventransfers (maar zijn ze niet in de prijs begrepen).

Wat in geval van pech onderweg tijdens de rondrit?

Wat doen we bij pech onderweg?

Bij panne of ongeval neemt u best contact met de begeleiding. Wij zullen u adviseren over de te nemen stappen en redelijkerwijze helpen, met dien verstande dat dit het verloop van de reis voor de andere deelnemers niet mag in het gedrang brengen noch inzet van bijkomende kosten en middelen mag vergen.

Wij zijn evenwel geen repatriërings- of herstellingsdienst. Zelfs indien door ons het motortransport met eigen middelen werd verricht, is het niet voorzien dat wij de motor komen repatriëren in de bergen op soms meer dan 100 km afstand…  De assistance is meestal eerder ter plaatse.  Van zodra je het probleem zelf kunt oplossen, komt de assistance trouwens niet meer tussen. Dus is de gouden raad om de ganse bijstandvraag te laten afhandelen van begin tot einde door de reisbijstandsverzekering.

Daarom vragen wij aan elke deelnemer dat hij/zij een reisbijstandspolis bijkomend onderschrijft (eventueel via een betaalbare polis door ons voorgesteld) of dat u zelf hiervoor bent verzekerd. Op deze manier kunnen we altijd beroep doen op een professionele assistancedienst.

Hou er rekening mee, dat de meeste polissen reisbijstand geen vervangmotor voorzien, maar wel een vervangwagen.

We hebben in het verleden wel al meegemaakt dat de reisassistance de huur van de vervangmotor terug betaalt (voor zover er in de buurt één beschikbaar is) als de motor ter plaatse niet te herstellen is en ze de kost van een repatriëring van de motor naar België kan uitsparen (door het feit dat door ons het motortransport was voorzien).

In voorkomend geval wordt de motor afgeleverd op dezelfde plaats als de andere motoren (vervoer naar uw plaatselijke dealer is niet in de prijs van de reis begrepen en kan enkel mits supplement al of niet ten laste van de reisbijstandsverzekering).

Opmerking: Détour heeft geen uitrusting om zwaar beschadigde motoren te vervoeren, dit houdt ondermeer in dat de motor nog moeten kunnen voortgeduwd worden, niet mag lekken enz.

Welke garanties heb ik op de betaalde reissommen?

Wat gebeurt er met de betaalde voorschotten en reissommen als de reis niet kan doorgaan?

Mocht een reis niet kunnen doorgaan wegens omstandigheden toe te wijzen aan Détour (bvb. wegens het niet behalen van het minimumaantal deelnemers) dan betalen wij de door de reiziger betaalde voorschotten onverkort terug of kunnen naar keuze de betaalde sommen worden gebruikt voor een andere reis van Détour.
Daarenboven hebben wij, conform de reiswetgeving inzake pakketreizen, een verzekeringspolis afgesloten ter garantie van de betaalde reissommen, dit bij Ethias Verzekeringen, Gouverneur Verwilghensingel te HASSELT (polisnummer 45413103 voor alle reservaties t.e.m. 31/12/2023).
Vanaf 01/01/2024 zijn we hiervoor verzekerd via het Garantiefonds Reizen.

Welke rijervaring is vereist en hoe lang zijn de routes?

Welke rijervaring is vereist en welk soort routes kunnen we verwachten?

We kiezen streken uit waar het mooi motorrijden is, dus met veel bochten en hoogteverschillen.

Er wordt op de weg gereden en off-road wordt normalerwijze niet voorzien in de route (behoudens eventueel een kort stuk grindweg naar een te bezoeken plaats of een kleine afwijking op de route te wijten aan de GPS). Mochten er langere stukken off-road in de routes begrepen zijn, wordt dit door ons meegedeeld.

Wie de routes volgt die wij voorbereid hebben, dient over voldoende motorbeheersing te beschikken om deze af te rijden. Er zijn enorm veel leuke bochten, inclusief haarspeldbochten en steile hellingen en afdalingen.

Als je regelmatig pauseert (wat wij aanraden) kun je soms 9 à 10 u onderweg zijn voor een trip van 300 km in de bergen (voor de langste routes).  Gelukkig voorzien we ook altijd een kortere versie, want niet iedereen wenst zo veel kilometers te rijden op één dag.
Er worden meerdere dagroutes gemaakt met een rijtijd die varieert tussen 4 en 6 u effectief rijden en de afstanden kunnen dus variëren i.f.v. het type wegen tussen 200 en 400 Km lang.
Er worden altijd meerdere lengtes van routes aangeboden, voor elk wat wils…

Het staat elke deelnemer vrij om deze routes te volgen of om zelf een route naar wens samen te stellen, waarbij de begeleiding je kan adviseren over wat de moeite is om te bezoeken e.d.m. .

Indien je niet zeker bent over de nodige rijervaring te beschikken, raden wij aan dit voorafgaandelijk met ons te bespreken. Uit ervaring weten wij dat sommigen hun rijtechniek overschatten en anderen dan weer onderschatten….

 

Wat als ik niet de ganse periode kan meereizen ?

Wat als ik niet de ganse reisduur kan blijven?

Voor zover dit de organisatie van de reis niet bemoeilijkt, is het mogelijk om later aansluiting te nemen bij de reis of vroeger te vertrekken, mits overleg met ons omtrent de praktische organisatie hiervan. De kostenstructuur van de reizen is van die aard, dat een inkorting van de reis slechts kan leiden tot een beperkte minprijs. Voor een verlenging van uw verblijfsduur, zoeken we naar een betaalbare oplossing.

Technische staat van de motor voor het vertrek.

Technische staat van de motor vóór vertrek

Laat uw welverdiende vakantie niet vergallen door technische mankementen van de motor die gemakkelijk te vermijden waren!

Indien u zelf niet zo technisch bent onderlegd, laat uw motor nog eens nakijken bij uw dealer.

U kunt ook snel de volgende essentiële punten controleren (BRAVOK):

Banden, Remmen, Accu, Verlichting, Olie, Ketting (of staat cardanas).

Zijn de banden bijna versleten, laat ze vervangen. Nieuwe banden leveren trouwens merkelijk meer rijplezier op en bieden meer veiligheid.

Bovendien komen problemen met banden meestal voor op het einde van hun levensduur.

De banden moeten voldoende profiel hebben om nog minstens 2.000 km te rijden in de bergen (banden slijten sneller in de bergen dan op autosnelweg).  Helaas hebben we al meerdere keren ter plaatse moeten zoeken naar oplossingen voor versleten banden, dus beter voorkomen dan genezen en zorg voor banden die nog voldoende profiel hebben.

Wat houdt de technische comfortservice juist in?

Technische comfortservice is inbegrepen bij de service op voorwaarde dat we ter plaatse bagagetransport hebben voorzien (anders is dit niet mogelijk).

Wie met de motorfiets rijdt, is veel meer begaan met de goede technische staat van zijn/haar voertuig dan de doorsnee autobestuurder.

Sommige motoren verbruiken ook bij normale belasting motorolie en bij andere motorfietsen dient de ketting regelmatig gesmeerd te worden. En niet elke motorrijder heeft de luxe dat de bandendruk kan afgelezen worden op het dashboard… In sommige gevallen is er verlies van bandendruk of in extremis dient de ketting bijgespannen te worden.

Technische comfortservice houdt in dat de deelnemer op de verblijfplaats kan gebruik maken van:

 • Bandendrukmeter met bijhorende pomp, zodat de bandendruk kan gecontroleerd en aangepast worden voor de rit;
 • Reparatieset voor tubeless-banden;
 • Motorolie (halfsynthetisch en volsynthetisch specifiek voor motorfietsen) bestemd om bij te vullen indien nodig;
 • Kettingspray geschikt voor motorfietsen met kettingaandrijving;
 • Batterijlader waarmee zwakke batterijen terug op peil kunnen worden gebracht;
 • Startkabels;
 • Momentsleutel en diverse klein materiaal.

Dit vervangt niet het reguliere onderhoud van de motor! Uiteraard dient elke motor die meegaat in goede staat van onderhoud te verkeren.

De banden dienen nog voldoende profieldiepte (3 mm of meer) te hebben om minstens 2000 km te rijden (opgelet! In de bergen slijten banden sneller dan op de autosnelweg en banden slijten op het laatste sneller dan in het begin).

Foto's en beeldmateriaal.

Ter beschikking stellen van foto’s en beeldmateriaal:

Er kunnen foto’s en videobeelden gemaakt worden tijdens de trips.

Ingeval er rij-technisch advies voorzien is met bespreking van gemaakte rijopnames, worden deze beelden enkel besproken tijdens de reis. Desgewenst kan de deelnemer de beelden die in dit kader van hem/haar zijn genomen ter beschikking krijgen op usb-stick, DVD of enig ander medium. Dit wordt evenwel beperkt tot de beelden van één opnamesessie van max. 15’. Het formaat wordt voor zover mogelijk omgezet naar een algemeen leesbaar formaat. Dit gebeurt enkel tijdens de reis zelf. Na de reis worden geen beelden meer ter beschikking gesteld, uitgezonderd eventueel die beelden ter beschikking gesteld n.a.v. een door ons georganiseerde reünie van de reisdeelnemers.

Daarnaast worden tijdens de reis ook foto’s genomen (uiteraard) en wensen deelnemers foto’s van de reis uit te wisselen, dan helpen we met de uitwisseling ervan door ze via een link downloadbaar te maken. Gezien dit een tijdrovende bezigheid is, kunnen we niet garanderen dat dit altijd mogelijk zal zijn.

Indien u niet wenst dat een foto die werd genomen tijdens de reis, later gebruikt wordt voor publicaties in folders, websites e.d.m., gelieve ons dit te melden (zie hieromtrent ook onze Bijzondere Voorwaarden ).

Wat moet ik begrijpen onder rijtechnisch advies?

Wat moet ik begrijpen onder rijtechnisch advies?

Wij gaan ervan uit dat de basistechnieken van het motorrijden gekend zijn (maneuvreren, remmen, schakelen, …) en dat u de motor voldoende beheerst om een ganse dag te kunnen rijden ( mocht dit niet het geval zijn, dan raden wij u aan om één of meerdere stages motorbeheersing te volgen).

Het rij-technisch advies spitst zich dan ook toe op het rijden in de bergen (bochtentechniek) en dit op een wijze die voor u het meest comfort, veiligheid en rijplezier oplevert.

In dat kader kunnen ook kortstondig beelden genomen worden tijdens het rijden, en dit met het oog op bespreking nadien (éénmaal terug in het hotel). Deze beelden zijn zeer leerrijk en leveren een aanzienlijke meerwaarde op.

Hou er rekening mee dat het nemen van deze beelden niet altijd gegarandeerd is en de techniek ons soms in de steek kan laten …

Welke reisdocumenten zijn minimaal vereist?

Over welke documenten moet men beschikken?

Behoudens aanvullende richtlijnen, zorg ervoor dat u zeker de volgende (nog geldige) documenten bij hebt:

 1. Identiteitskaart en/of geldig paspoort
 2. motorrijbewijs (Europees Model!)
 3. motorverzekering
 4. inschrijvingsbewijs en gelijkvormigheidsattest

Het is aangewezen ook de nodige documenten van het ziekenfonds mee te nemen, mocht een medische tussenkomst in het buitenland noodzakelijk zijn.

Wie een eigen reisbijstandsverzekering heeft voor het voertuig en de reiziger, dient deze gegevens zelf bij zich te hebben (en kan kopie van de gegevens meedelen aan de reisbegeleider).

Transport

Welke reisdocumenten zijn minimaal vereist?

Hoe verloopt het motortransport?

De motoren worden verwacht op het afgesproken uur en plaats, enkele dagen vóór datum van de vlucht. In principe is dit op één plaats (Regio Brussel-Leuven) tenzij anders vermeld in de brochure of op de webpagina of anders meegedeeld.

De motoren worden door ons op de voorziene plaats van bestemming afgeleverd, dit op het moment van jullie aankomst of kort daarna.

Het transport van de motoren naar de reisbestemming gebeurt met de grootste zorg.  Ofwel gebeurt dit met de eigen voertuigen specifiek ingericht voor het motortransport ofwel doen we beroep op een zorgvuldig uitgekozen gespecialiseerde transportfirma.

Het kan zijn dat er een kleine bijstand wordt gevraagd bij het laden en lossen van de motoren (des te meer van toepassing mocht de begeleider alleen zijn).

Respecteer ook de bagagerestricties, want bagage neemt kostbare plaats in en dit kan soms ten koste gaan van de motor van een extra deelnemer…

Mocht u in uitzonderlijke gevallen niet kunnen aanwezig zijn op de afgesproken plaats en tijdstip van brengen of afhalen van uw motor, overleg met ons inzake alternatieven (bvb. de motor eerder komen brengen of later komen halen). Wij kunnen evenwel niet garanderen dat er altijd afwijkingen zullen mogelijk zijn.

Wat is onze werkwijze voor het motortransport?

Wat is onze werkwijze?

Voor de verre bestemmingen geven we er de voorkeur aan de motor te laten transporteren. Dit gebeurt onder toezicht van Détour, uitbesteed of met eigen middelen.

Dit bespaart de deelnemer een lange, dure en vermoeiende heenreis. Toch is ook dit motortransport een belangrijk kostenelement van de reis.

Omdat heel grote motoren de plaats van 2 motoren innemen, zijn we genoodzaakt voor deze motoren een supplement te rekenen op de transportprijs.

Voor dit motortransport werd door ons een specifieke verzekeringspolis afgesloten. Deze polis vereist o.a. dat vóór en na elke afreis foto’s worden genomen van de motor.

Hoeveel bagage en motorkledij mag er mee op transport?

Bagage die wordt toegelaten op het motortransport naar de reisbestemming:

Met de hieronder vermelde bagage (indien voorzien in het reisaanbod) hebben jullie in principe voldoende om de ganse reis in alle comfort te kunnen reizen.

Er mag maximaal meegeven worden met het motortransport (en dat is al heel wat !):

Per deelnemer :

 • 1 volledige set motorkledij (1 broek, 1 vest, 1 set laarzen, 1 helm, set handschoenen)
 • 1 reserve-motorpak
 • 3 bagagestukken met maximale afmetingen 55 cm L X 35 cm B X 40 cm H (harde motorkoffers tellen mee als bagagestuk!)

Motorkoffers worden in een deken gewikkeld en dan veilig opgeborgen in een bagagekist.  Op de laadplaats zal hiervoor het nodige voorzien worden.  In geval van gebrekkige verpakking van de motorkoffers kunnen wij echter niet aansprakelijk gesteld worden voor krassen, lakschade en vegen op motorkoffers.

De motorjas- en broek kunnen tijdens het transport opgehangen worden aan speciaal daartoe voorziene kapstokken en je hoeft die dus niet in een motorkoffer of bagagetas te proppen (zeker niet indien de tas hierdoor buiten de toegelaten afmetingen zou vallen!). Ook de motorlaarzen moeten niet noodzakelijk in een bagagetas gestopt worden, want daar vinden we nog gemakkelijk een plaatsje voor.  De motorkledij mag evenwel ook gestopt worden in één van de door ons voorziene bagagekisten (bovenop de 3 toegelaten stukken..).
De helmen stop je bij voorkeur in een helmnet en/of een helmdoos.  We hebben meestal ook zelf enkele helmnetten en dozen ter beschikking.  De helm vindt meestal een goede plaats in één van onze bagagekisten bij de rest van de uitrusting.

Grote harde valiezen zijn niet handig om te transporteren en deze bemoeilijken het laden en stouwen van de bagage.  Daarom vragen wij dat je de persoonlijke bagage in een zachte tas meegeeft en niet in een harde valies.

Bovenop hetgeen mee mag op transport kun je ook nog handbagage meenemen op het vliegtuig en soms ook nog ruimbagage (in de prijs begrepen indien voorzien in de reisbeschrijving, zo niet mits supplement).

Er is bagagetransport voorzien tijdens de reis, indien dit zo vermeld staat bij de reisbeschrijving op de website en/of in de reisbrochure.
Voor het bagagetransport tijdens de reis zelf maken we de volgende afspraken qua maximaal volume: klik hier

Indien bovenvermelde afmetingen worden overschreden, kan de bagage geweigerd worden. Dit kan opgelost worden mits de bagage te versteken in een tas of koffer met de toegelaten afmetingen.

Wie meer bagage wenst mee te nemen met het motortransport, dient voorafgaandelijk te informeren of dit nog mogelijk is (want bagage neemt veel ruimte en gewicht in – vooral harde motorkoffers nemen veel plaats in).  Voor (toegelaten) extra bagage of motorkoffers wordt een supplement van minimaal 30 € per stuk gerekend (zonder dat de hierboven vermelde maximale afmetingen mogen overschreden worden). Dit bedrag dient ten laatste bij het laden voldaan te worden.

De plaats van laden van de motoren vindt normaal gezien plaats in Boortmeerbeek (centraal gelegen tussen Mechelen, Leuven en Brussel).  Er zijn goede aansluitingen met het openbaar vervoer en ook via de weg zijn we gemakkelijk bereikbaar.    We helpen zoeken naar de gemakkelijkste oplossing voor jullie om de motor te komen brengen/afhalen.

Voor welke motoren is er een supplement voor het motortransport?

Wanneer is er een supplement te betalen voor het transport van de motor?

Zeer zware, brede en/of lange motoren (zoals Honda Gold Wing, BMW K1200 LT (oud model), BMW K1600 GT, Triumph Trophy 1200, bepaalde Harley-Davidson motoren of andere Customs) nemen beduidend meer plaats in.

En helaas kunnen we dan minder motoren meenemen op het transport . In dit geval dienen we een supplement aan te rekenen van minstens 150 € per oversize-motor. Het juiste bedrag van het supplement wordt berekend bij uw aanvraag tot inschrijving.

Verzekeringen

meer info omtrent de transportverzekering

Het motortransport wordt met de grootste zorg uitgevoerd door onszelf of door een gespecialiseerd transporteur. Daarbovenop heeft Détour een specifieke verzekeringspolis (transportverzekering) afgesloten voor het transport van de motoren naar de reisbestemming.

Behoudens afwijkende vermelding is deze transportverzekering in de prijs begrepen, dit tot de in het reisaanbod bepaalde bovengrens, zijnde meestal € 27.500 bij groepsreizen.   Is de nieuwwaarde van de motor toch hoger, dan moet hiervoor een supplement betaald worden à rato van 3°/°° (0.3 percent op de hogere nieuwwaarde).

Het bedrag van het te betalen supplement wordt berekend n.a.v. uw inschrijvingsaanvraag of van zodra de nieuwwaarde van de motor gekend is.  Ten allerlaatste één week voor vertrek (datum laden motoren) moeten wij de gegevens van de motor ontvangen hebben, zodat de verzekeringsmaatschappij tijdig kan worden ingelicht.

Er is sowieso een vrijstelling voorzien van € 375,00 per motor per schadegeval (eigen risico van de klant). U kunt deze vrijstelling afkopen mits een supplement van € 19 per motor.

Mocht u van motor veranderen vóór de vertrekdatum, dan kan het supplement terugbetaald worden als de nieuwe motor onder de bovengrens qua nieuwwaarde valt. In dit laatste geval dient de wijziging doorgegeven worden ten allerlaatste 4 dagen vóór het tijdstip van laden van de motoren.

Eventuele aanvraag tot tussenkomst van deze verzekering verloopt via ons (Détour), waarna wij contact leggen met de verzekeringsmaatschappij.  Vergoeding in geval van eventuele schade gebeurt door deze verzekeringsmaatschappij volgens de specifieke voorwaarden van de afgesloten transportpolis (waarbij Détour de administratieve formaliteiten met de verzekeringsmaatschappij voor zich neemt).

Meer info omtrent de reisbijstandverzekering.

De verzekering reisbijstand personen en voertuig: Om te vermijden dat kleine pech leidt tot grote pech (wegens de motorvakantie die in duigen valt), verwachten wij van elke deelnemer dat deze een verzekering reisbijstand persoon en voertuig (dus ook voor de motorfiets!) heeft afgesloten. Deze moet uiteraard dekking verlenen in het land van bestemming (best eens de voorwaarden van uw eigen verzekering nalezen).  Best kijk je ook nog eens de voorwaarden na van je eigen polis reisbijstand.
Heb je zelf nog geen verzekering afgesloten dan kan dit ook via Détour gebeuren. De reisbijstandverzekering met goede prijs/kwaliteit die wij aanbieden, is Ethias Assistance formule ‘Privilege’. Kort samengevat biedt Ethias Assistance Privilege* de volgende dekkingen:

 • personen: medische kosten tot € 500.000;
 • voertuig: dekking toepasselijk op alle motorfietsen boven de 50 cc, en dit bij pech (dit impliceert dus ook tussenkomst bij lekke banden) of ongeval ongeacht de leeftijd van de motorfiets. Er is ook voorzien in een ‘vervangwagen’. In geval van langdurige panne van de motor (dus meer dan 24 u) zal dan wel moeten onderhandeld worden met de verzekeringsmaatschappij om in de plaats van een vervangwagen een vervangmotor te kunnen krijgen (dit wilde de maatschappij niet 100% garanderen, gezien er niet overal huurmotoren ter beschikking staan).

*opmerking: dekking Home Emergency is in dit geval niet inbegrepen. De gedetailleerde voorwaarden van deze polis vindt u hier: Reisbijstand Ethias Privilege . Helaas biedt deze polis reisbijstand enkel dekking aan personen gedomicilieerd in België en voertuigen ingeschreven in België. Vermelde dekkingen zijn onder voorbehoud van vergissingen of latere aanpassingen aan de polisvoorwaarden vanwege de verzekeringsmaatschappij.

Kostprijs per begonnen dag:

 • bijstand personen: € 2,00 per verzekerde;
 • bijstand voertuig: € 4,00 per motor.

De via ons aangeboden reisbijstandverzekering biedt een goede prijs/kwaliteitverhouding. Doch zijn er ook enkele uitsluitingsgronden (zoals in elke polis – daarvoor moet u de polis zelf raadplegen). Zo is helaas verlies wegens diefstal niet gedekt (bvb.: de sleutels van uw motorfiets werden gestolen; Ethias Assistance zal niet instaan voor het opsturen van een reservesleutel).

Meer info omtrent de annulatieverzekering.

De annulatieverzekering:

Het noodgedwongen annuleren van de reis waar je al zo lang hebt naar uitgekeken, is een pijnlijke zaak. Een annulatieverzekering kan deze pijn verlichten, gezien ze tussenkomt in de kosten van reisannulatie, die kunnen oplopen tot 100% bij annulatie kort vóór afreis.   Deze verzekering is dus heel sterk aangeraden!

In het beste geval beschik je zelf over een degelijke annulatieverzekering.   (uw eigen verzekering of die van ons)

Via Détour (en dus ook Motorreis.com) kan een annulatieverzekering afgesloten worden (kostprijs is slechts 2,90 % van de globale reissom).  Hiervoor werken we samen met de verzekeringsmaatschappij Ethias.  De polis dient afgesloten te worden ten laatste 7 dagen na reservatie van de reis.

Deze annulatieverzekering komt niet alleen tussen in geval van ernstige ziekte, ongeval of overlijden van een naast familielid, maar ook nog in een resem andere gevallen (te veel om hier op te sommen).

Meer details omtrent de voorwaarden de annulatieverzekering vindt u via deze link: polisvoorwaarden annulatieverzekering .

*opmerking: In artikel 1 der algemene voorwaarden dienen volgende zinsdelen geschrapt te worden:

– in littera a): ‘of van een reisgezel die zich samen met de verzekerde voor de geplande reis heeft ingeschreven.’

Deze schrapping is logisch voor een groepsreis, want anders zou bvb. de ziekte van om het even welke andere deelnemer aan een groepsreis een grond tot inroepen van de annulatieverzekering inhouden.

Vermelde dekkingen zijn onder voorbehoud van vergissingen of latere aanpassingen vanwege de verzekeringsmaatschappij.

Veiligheid

Veiligheid en rijden in groep.

Rijden in groep vereist goede afspraken teneinde het vlot en veilig te laten verlopen.

Hierna enkele aanbevelingen voor het rijden in groep:

 • Op het rechte stuk zoveel mogelijk geschrankt rijden (baksteenformatie) – het is heel vervelend om iemand te moeten volgen die deze regel niet respecteert!
 • Voldoende tussenafstand houden, maar ook niet te veel (2 seconden-regel);
 • Wie voorop rijdt, houdt er rekening mee dat de achterste motorrijders kunnen volgen aan een verantwoorde en comfortabele snelheid (zeker nadat de eerste een inhaalmaneuver heeft gedaan);
 • Tijdens elke etappe dezelfde positie in de groep behouden:
 • De ‘snellere’ piloten rijden achteraan in de groep;
 • De ‘rustiger’ piloten rijden vooraan juist achter de voorrijder;
 • Niet inhalen in de groep zelf, tenzij strikt noodzakelijk – in voorkomend geval enkel mits duidelijk signaleren en zonder de andere deelnemers in gevaar te brengen;
 • Bij maneuvers (remmen, afslaan) ervoor zorgen dat het achteropkomend deel van de groep nog tijdig kan reageren. Ben je te laat om af te slaan: beter rustig door rijden en de juiste richting aanwijzen.
 • Merk je dat de persoon achter jou niet meer volgt, ten laatste aan de volgende afslag op een veilige plaats wachten (ook als er met GPS wordt gereden!). Op deze manier merkt uiteindelijk ook de groep vooraan dat niet iedereen volgt.
 • Zich niet laten verleiden om te rijden boven het eigen kunnen. Het is geen snelheidswedstrijd, maar wel een tourrit onder motorvrienden en men hoeft niets te bewijzen…
 • Aarzel niet om te melden aan de rest van de groep als men een pauze wenst te nemen. Tijdig rustpauzes inlassen: 2 u aan één stuk rijden is het absolute maximum!
 • Wens je de groep te verlaten om je eigen gang te gaan, meld dit dan aan de anderen, opdat deze niet vergeefs op zoek zouden gaan naar jou.
 • Stoppen doe je zoveel mogelijk op een plaats waar je veilig staat voor het verkeer.
Wat bedoelen we met rij wijs?

In een ruime zin bedoelen we hiermee motorrijden op een verantwoorde wijze met ‘gezond verstand’.

Dit is niet noodzakelijk synoniem van ‘traag’ rijden maar wel met een snelheid aangepast aan de situatie. Passeren we een dorpje in de bergen, passeren we een schoolomgeving dan rijden we er met aangepaste snelheid door. De routes worden zo gemaakt, dat we grote centra vermijden en dat we éénmaal uit het centrum weer volop kunnen genieten van de mooie bochtige wegen.

10 geboden van de goede motorrijder:

 1. Elke motorfiets die de weg opgaat, moet in perfecte staat van onderhoud verkeren.
 2. Controleer de motorfiets vóór het rijden (BRAVO).
 3. Draag altijd beschermende motorkledij.
 4. Rij alleen als je lichamelijk en geestelijk in conditie bent.
 5. Rij alsof alle anderen op de weg idioten zijn; anticipeer op hun stommiteiten.
 6. Bij motorrijden komt de hoogmoed vóór de val. Overschat je eigen kunnen niet.
 7. Een val is nooit iemands fout, behalve de jouwe.
 8. Rij nooit harder dan de snelheid waarbij je binnen je blikveld nog kunt stilstaan.
 9. Wie een noodstop moet uitvoeren, heeft daarvoor al minstens vier dingen verkeerd gedaan.
 10. Toon respect voor de medeweggebruikers (vooral kinderen, voetgangers en fietsers) en voor de omgeving waar je door rijdt.
Samen rijden met andere deelnemers en/of de begeleiding.

Rijden in groep vereist goede afspraken teneinde het vlot en veilig te laten verlopen.

De routes worden afgereden onder het motto van vrije keuze van rijden. Dit impliceert dat er niet in één grote groep wordt gereden en dat de deelnemer wordt aangeraden zich aan te sluiten bij andere deelnemers die er eenzelfde rijstijl en reisgewoonten op na houden. Het is beter te rijden in kleinere groepen dan in één grote groep. Tijdens de motorritten, zowel individueel als in groep, is elke deelnemer gehouden om veilig te rijden zowel voor zichzelf als voor de andere deelnemers. Elke deelnemer blijft verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en voor eventuele veroorzaakte ongevallen of begane verkeersovertredingen.

De routes rijden zonder gebruik van GPS-toestel zoals bvb. Garmin, TomTom Rider, smartphone of Tripy is een onbegonnen zaak.  Heeft men geen eigen GPS-toestel dan sluit men best aan bij iemand die wel een GPS heeft.

De begeleiders zijn niet gehouden om de groepjes te vergezellen tijdens de ganse rit. Er kan vrijblijvend met de begeleiders worden afgesproken op specifieke stopplaatsen onderweg of er kan met hen afgesproken worden om bepaalde trajecten van de rit samen te rijden. In dit geval wordt gereden volgens de afspraken van de begeleiding, ondermeer inzake rijtempo, veilig rijden in groep, tijdig tanken, pauzes en stops, onderweg te nuttigen maaltijden, …

Op aanvraag kunnen de begeleiders instructie voorzien en begeleiding inzake defensieve motorrijtechnieken en (vooral) bochtentechniek. Dit gebeurt enkel in de mate dat dit voorzien is in het programma en de reiziger hiervoor de (eventuele) supplementen heeft betaald.

Er wordt enkel instructie gegeven voor zover de deelnemer er een defensieve rijstijl op nahoudt. De deelnemer is vrij de gegeven rij-adviezen te volgen of niet. We verwachten vooral dat u veilig rijdt voor uzelf en voor de andere weggebruikers.

Détour (hiermee worden ook de begeleiders/instructeurs bedoeld die werken in opdracht van Détour) behoudt zich het recht voor de instructie, de begeleiding en het samen rijden in groep onmiddellijk te onderbreken, indien de defensieve rijprincipes door de deelnemer niet worden nageleefd, dit zonder enig recht op terugbetaling van (eventueel) betaalde supplementen voor rijadvies.

Voorwaarden

Algemene en Bijzondere Voorwaarden.

De Algemene en bijzondere voorwaarden zijn te consulteren op deze link: https://detour.be/algemene-en-bijzondere-voorwaarden/

nl_BENL
Détour nieuwsbrief

Détour nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons reisaanbod.

Prima, uw inschrijving is gelukt!