PRIVACY POLICY

Privacy policy Détour

 1. Algemene informatie

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Détour. Uw persoonsgegevens zullen door ons steeds met de grootste zorg behandeld worden. Verder in deze Privacy Notification vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken.

 • Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met Détour;
 • Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden.

2.1 In het kader van de relatie tussen u en Détour kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens:
  • Naam, Voornaam, Adres, geboortedatum, nummer identiteitskaart, telefoon
 • Financiële identificatiegegevens:
  • Rekeningnummers
 • Elektronische identificatiegegevens:
  • E-mail adres
 • Nuttige informatie die de kwaliteit van onze geboden diensten kan verbeteren:
  • gegevens van de reisbijstand- en annulatieverzekering en contactpersonen in geval van nood
  • personen die samen reizen of de kamer wensen te delen
 • Gegevens over de gevolgde en te volgen opleidingen, reizen waaraan werd deelgenomen of waar interesse voor bestaat, gegevens van de motorfiets…

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Détour (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), verwerken wij uw zakelijke gegevens (vb. zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, … ) en persoonsgegevens (vb. Naam, voornaam, …) in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

2.2 Doel van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en Détour, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Klantenadministratie/klantenbeheer
 • Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer
 • Boekhoudkundige verwerkingen
 • Beheer van geschillen
 • Uitvoering van overeenkomsten
 • Optimalisatie van onze dienstverlening

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Détour (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), gebruiken wij mogelijk uw gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

2.3 Duur van de verwerking

Détour  bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

 1. Doorgifte van uw gegevens aan derden

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

 • Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan onze dienstverlening (vb. onderaannemers, dienstverleners, enz.). Bij wijze van voorbeeld:
  • In het kader van de organisatie van onze reizen dienen de persoonsgegevens van de deelnemers meegedeeld te worden aan de vliegtuigmaatschappij, het hotel en andere dienstverleners en mits uw toestemming ook aan de andere medereizigers.
 • Aan bevoegde overheden of aan bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen. Bij wijze van voorbeeld:
  • Voor onze boekhouding en fiscale verplichtingen dienen we klant- en leveranciersgegevens bij te houden en in bepaalde gevallen te communiceren aan de overheid.
 • Détour zal vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw persoonsgegevens omgaan en dit verwachten we ook van de organisaties waar we mee samenwerken.
 1. Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • Recht op inzage en kopie van de gegevens
 • Recht op het corrigeren van die gegevens
 • Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking (jarin@detour.be) of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

 1. Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking

Indien u vragen, opmerkingen heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerkingen:

Naam:  Stefaan

Voornaam: Verbeke

E-mail: jarin@detour.be

Tel:  +32 (0)473-895063

 

 1. Klachten

Indien u ontevreden zou zijn met de manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u in de eerste plaats contact nemen met bovenvermelde verantwoordelijke voor gegevensverwerking; in laatste instantie kan dit ook met de Gegevensbeschermingsautoriteit via mail aan commission@privacycommission.be .

 

 1. Slotbepaling

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om de bovenvermelde verantwoordelijke van de gegevensverwerking te contacteren.

Détour cvba, Bornestraat 305, 3012 Wilsele, België, Tel. +32 (0)473-895.063, info@detour.be,
BTW- en ondernemingsnummer BE 0861.775.516

nl_BENL
Détour nieuwsbrief

Détour nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons reisaanbod.

Prima, uw inschrijving is gelukt!